Вече сме членове на напълно оборудван фитнес център: да използваме активно новите уреди!

От Урсула О'Дуайър, съветник в отдел „Политика за промоция на здравето“, Министерство на здравеопазването, Ирландия

Имаме повод да празнуваме и горещо приветстваме заключенията на Съвета от 20 юни относно храненето и физическата активност като знак, че се залавяме все по-сериозно с един все по-сериозен проблем — повече от половината от възрастните в Европа са с наднормено тегло или затлъстяване, децата опасно се доближават до своите родители, а твърде много по-възрастни хора страдат от хранителна недостатъчност.

Безспорно е, че нездравословният начин на живот оказва значително въздействие върху гражданите, върху националните бюджети за здравеопазване и върху европейската конкурентоспособност, затова трябва не само да посветим цялото си внимание на проблема, но и да се ангажираме с действия.

Поради това се радваме, че заключенията са в съответствие със и в подкрепа на плана за действие във връзка със затлъстяването при децата, който бе договорен от представители на страните членки и с който ще се подпомагат техните доброволни действия за спиране на разпространението на затлъстяването сред децата до 2020 г.

И с двата документа държавите членки и Комисията се приканват да подкрепят изграждането на добри навици от ранна възраст, да насърчават създаването на здравословна среда, да направят здравословния избор най-лесния избор и да намалят излагането на децата на реклами на храни с високо съдържание на наситени мазнини, добавени захари и сол. В тях също така се призовава да се предоставят повече възможности на семействата, да се насърчава физическата активност и да се разпространяват успешни инициативи с цел подобряване на храненето и физическата активност и предотвратяване на хранителната недостатъчност сред възрастните хора.

Предприемат се и други действия: в сътрудничество със СЗО се планира създаването на механизъм за наблюдение на изпълнението на плана за действие във връзка със затлъстяването при децата; чрез съвместно действие, подкрепено по здравната програма на ЕС, ще се подпомага обменът на добри практики и разработването на инструменти от 2015 г. нататък; разпространяват се резултатите от Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве.

Като съберем всичко това заедно, можем да кажем, че все едно сме си купили карта за фитнес. Но никой не влиза във форма, ако само си купи карта — той трябва действително да я използва. Време е да започнем да осъществяваме добрите си намерения и да изискваме повече усилия от всички заинтересовани лица. Както би казал някой личен треньор: „Хайде! Ще успеем!“. Целта напълно си заслужава усилията.

 

Източник:  http://ec.europa.eu