Thursday May 28 2020

Now WE MOVE

ул.''Марица''49,вх.А,ет.2,ап.7, Разград 7205, Bulgaria Айтен Кязимова ОУ"Иван Сергеевич Тургенев"
  • Къде Разград,
    Bulgaria
  • Начало
    12 pm

Учениците ще спортуват чрез различни упражнения,танцуват традиционни български хора.