Кои са най-активните училища в България?!

Вече сме готови да обявим и най-активните училища в България! Щастливи сме да кажем, че участниците бяха много и направиха задачата по определяне на най-активните не лека. Поздравяваме спечелилите, както и всички, които се включиха и успяха да се раздвижат, и се надяваме, че ще продължат да се движат и да се забавляват. А ето и официалния доклад на координатора за сектор "Образование", Николета Янева

В периода 29.09 – 05.10.2014 година в цяла България се проведе за трети пъти европейската седмица на физическата активност и спорта. За първа година основен акцент на събитията е включването на учебните заведения в инициативата. Със съдействието на МОН, РИО и областните управи се проведоха 287 събития в 147 училища и 13 детски градини. В резултат на което бяха раздвижени над 36 800  деца и ученици.

На призови места по брой събития и участници в учебните заведения са областите Пловдив, София, Хасково, Велико Търново и Благоевград. От страна на училищните ръководства бяха организирани, както спортни полудни, така и атрактивни програми за участие в МОVE WEEK,  в които имаше различни спортни активности за всеки един ден – народни хора, утрешна гимнастика, лекоатлетически празници, крос, спортни игри – футбол, волейбол, баскетбол, тенис, детски и щафетни игри, велопоходи, походи сред природата и др.
Съобразно предварително обявените критерии, след получаване на докладите на училищата за проведените  инициативи във връзка с европейската седмица на физическата активност и спорта, на челните места, за получаване на награди бяха класирани следните учебни заведения:

Призови награди *300 лв
СОУ „Хр. Смирненски” с.Кочан, обл. Благоевград – сутрешна ведрина, крос 2014 метра, състезателни игри, поход  - всеки ден различни мероприятия. Участие на 100% от учениците общо , като децата са се включили в повече от едно мероприятие

НУ Св. П.Хилендарски” –гр.  Банско, обл. Благоевград – всеки ден различни мероприятия –плуване, спортно-подготвителни игри, щафетни игри, поход, демонстрация на спортен клуб. Всеки ден сутрешна ведрина. 100% участие на учениците

СОУ „Св. Климент Охридски” – Симеоновград, обл. Хасково – всеки ден различни дейности, в два от дните 100% участие на учениците – поход и щафетни игри, организирано още  футбол, баскетбол и народна топка

Награди *200 лв
Профилирана Гимназия „Константин Фотинов“ –Самоков, обл София -  5 дни различни събития – футбол, бадминтон, тенис на маса, волейбол, баскетбол, масов крос. Участие на децата в повече от едно събитие.

ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Павликени, обл Велико Търново – 4 дни, като в три от тях са участвали 100% от учениците / щафетни, подвижни и спортни игри/ организирано и бягане 2014 метра.

ОУ „Христо Ботев” – гр. Стамболийски, обл. Пловдив  – всеки ден различна активност, включване на 50 % от учениците дневно в активностите – лека атлетика, състезания с велосипед, щафетни игри, гимнастика и спортни игри.

ОУ„Любен Каравелов” – с. Трудовец, обл. София – четири дни организирани събития, в които са участвали всички ученици – баскетбол, крос, щафетни игри, излет, като част от децата са участвали в повече от едно мероприятие.

Трето ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Монтана  - пет дни – народна топка, дърпане на въже , скачане на въже, крос, спортни игри – участие на 62% от учениците общо

ОУ „П.Р.Славейков” –гр. Варна – всеки ден утринна ведрина, всеки ден 50% от учениците от училището са участвали в различни спортни активности.

Всички участвали учебни заведения ще получат и сертификат за участие, както право за   включване на един преподавател по ФВС или Директор в обучение на тема „Образование чрез спорт“, които ще бъдат организирани от BG Be Active в началото на 2015 година.

Николета Янева
Координатор сектор „Образование“
Now We Move