ОЦЕНЯВАНЕ НА НАЙ-АКТИВНИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015

Както през 2014, така и през 2015 решихме да продължим да раздвижваме българските училища. Различното този път е, че всички желаещи учебни заведения ще могат да се включват в надпреварата за Най-активно училище не само по време на MOVE Week, но и през цялата 2015 година като част от кампанията NowWeMOVE.

Тази година схемата за оценяване е по-различна.

 

  • Организиране на събитие със споретен характер/физическа активност на 25.09.2015 с минимална продължителност 120 минути и минимум участие на 35% от учениците.

 

20 точки[1]

  • Организиране на минимум 120 минути физически активности извън часовете по ФВС по време на MOVE Week

 

До 10 точки

+ включени % ученици в тези активности

До 10 точки

+ богата и разнообразна програма на активностите

До 10 точки

  • Участие на ученици от училището в други обществени мероприятия организирани на регионално равнище по време на MOVE Week - доказани със снимки

 

До 10 точки

  • Организиране на часове по нетрадиционни спортни активности за училището с помощта на MOVE Агенти (местни организатори на събития)

 

5 точки

  • Участие с физическа активност/спорен празник/спортен полуден в кампанията NowWeMOVE – доказани с доклад и снимки

 

10 точки[2]

  • Своевременно отразяване на мероприятията, регистриране в сайта на кампаниятa (www.bulgaria.moveweek.eu)[3],  наличие на снимков материал, доклад

 

До 5 точки

 


[1] Събитието ще бъде част от Европейска седмица на спорта – MOVE Week, както и от Европейски ден на спорта в училище.

[2] Ако сте организирали спортен празник във вашето училище, в периода март – юни 2015, който бихте искали да отбележим като част от кампанията NowWeMOVE, моля изпратете снимки и кратък отчет.

[3] Регистрацията в сайта на кампанията www.bulgaria.moveweek.eu, както и подаването на отчет е задължително за всяко учебно заведение, за да има възможност да получи награда.

 

За допълнителна информация се свържете с :

Николета Янева

Координатор „Образование”

Телефон за контакти – 0898 296 705

e-mail:  niki.yaneva@gmail.com

Повече подробности за това как да се включите, какви са изискванията и ползите от участието ви в MOVE Week и кампанията NowWeMOVE можете да намерите в презентацията.